TRENING OG SOSIALE AKTIVITETER

Tilpasning og tilpasning til de dynamiske endringene globaliseringen medfører kan bare styres av ansatte.

 

Videreutdanning av eksterne konsulentfirmaer

For å fremme den personlige og faglige utviklingen til ansatte, organiseres nødvendige opplæringsprogrammer av personalavdelingen.

 

Sosiale aktiviteter

Vi arrangerer jevnlig aktiviteter for å styrke kameratskapet og vennskapet til ansatte, for å belønne vellykkede team, for å øke motivasjonen og øke tilfredsheten.