INNOVASJON

Neri et innovasjonsselskap

For Neri er forskning og innovasjon grunnlaget for å muliggjøre lønnsom vekst og forme fremtiden bærekraftig. I tillegg til innovative produkter, gir forbedrede prosesser og intelligente løsninger et betydelig bidrag til suksess for selskapet og dets kunder.

Metallbearbeiding var og er en essensiell faktor for fremskritt innen teknologi, medisin, bilindustrien, maskinteknikk og i en lang rekke bransjer over hele verden. Neri-ingeniører har satt et varig preg på denne teknologien. Basert på mange års erfaring og egen forskning utvikler vi fremtidsrettede løsninger. På denne måten sikrer vi vår fremtidige levedyktighet, det vil si evnen til å reagere på en verden i stadig endring.

Grunnlaget er en bred forståelse av innovasjon som omfatter alle områder av virksomheten og funksjoner. For oss betyr det å være innovativ: å finne og implementere nye og bedre løsninger, inkludert revolusjonerende.