KVALITET

Kvaliteten og sikkerheten til produktene våre er vår høyeste prioritet. I Neri jobber vi på en bærekraftig og sosialt ansvarlig måte langs hele verdikjeden.

Vårt mål er å møte behovene til våre kunder med kvalitet, innovative og teknisk avanserte systemer, uten å sette utviklingsmulighetene til fremtidige generasjoner i fare. Vi vil alltid være et skritt foran kravene fra lovverket og våre kunder

Selskapets suksess er basert på erfaring og ekspertkunnskap, men også på et dypt forankret kvalitetsstyringssystem, som støttes av høy ansvarsfølelse hos de ansatte

Retningslinjene for vår kvalitetspolicy

Ved å kontinuerlig forbedre utvalget av produkter og tjenester har vi som mål å øke kundetilfredsheten og øke selskapets konkurranseevne.
Ansette ansatte med høye faglige og personlige kvalifikasjoner og inkludere alle ansatte i kvalitets- og miljøpolitikken

Forpliktelse fra alle ansatte til å ta ansvar for sitt arbeid ved å gi dem konkrete mål og også handlefrihet.

La alle leverandører vedta og opprettholde en akseptabel miljø- og kvalitetsstandard.
 
For å sikre nøyaktighet i å møte kundens krav. 

 

Vår kvalitets- og miljøpolitikk gjenspeiles i våre retningslinjer og veileder oss i samarbeid med våre kunder, samarbeid med våre leverandører og relasjoner med våre arbeidspartnere