PERSONALPOLITIKK

I dagens globaliserte verden spiller den menneskelige faktoren en enormt viktig rolle for at bedrifter skal overleve vellykket i den tøffe konkurransesituasjonen. En vellykket bedrift kan bare opprettholde sin plass med fornøyde, motiverte medarbeidere.
Med denne bevisstheten handler vår personalavdeling når vi leter etter kvalifiserte medarbeidere og trener dem i selskapet.
Anvendelse av moderne metoder for personalledelse for å øke motivasjonen og effektiviteten til ansatte er en del av selskapets politikk.

1. Inngang

Ved utvelgelse og ansettelse av medarbeidere forsikrer vi oss om at den ansatte oppfyller kravprofilen til stillingen og om han/hun kan tilegne seg bedriftens verdier. I tillegg til faglige kvalifikasjoner legger vi også stor vekt på din personlige egnethet.

Opplæring og videreutdanning

Vår filosofi er å fremme kontinuerlig kvalifisering. Ikke bare for å øke motivasjonen og øke tilfredsheten!
Kontinuerlig opplæring av ansatte garanterer langsiktig suksess for selskapet. Dynamikken i markedene, nye teknologier og prosedyrer samt endrede forretningsprosesser stiller alltid nye krav og krever konstant justering av ansattes kvalifikasjoner og dermed konstant kvalifisering av alle ansatte i produktteknisk, kommersiell og metodisk henseende.
Vi tolker tekniske og tverrfaglige kvalifikasjoner som en drivkraft for karriereutvikling. Derfor tilbys obligatoriske og valgfrie kurs helt fra starten for å gi de ansatte best mulig støtte.

avgift

Vårt gebyrsystem består av tre blokker,

  • avtalt grunnlønn (månedsgrunnlønn eller månedlig grunnlønn),
  • Resultatlønn (prestasjonsgodtgjørelse basert på prestasjonsvurdering, akkordarbeid, bonus, ...)
  • Andre godtgjørelseskomponenter (subsidier, overtidsbetaling...)

I tillegg til månedslønnen har de ansatte krav på andre inntektskomponenter som er sikret ved tariffavtale: tilleggsgodtgjørelse for overtid og turnusarbeid, tilleggsgodtgjørelse for merarbeid hos servicegiganter, feriepenger mv.

Anerkjennelse

Konsernledelsen fremmer kontinuerlig utvikling av ansatte og team. Denne utviklingen belønnes.

Forslag til forbedringer:

Som med alle bedrifter blir ansatte belønnet for deres forslag til forbedringer. I gjennomsnitt ble 80 % av alle forslag implementert hvert år, fordi de ansatte kjenner til områdene hvor vi kan forbedre oss best