BÆREKRAFT

Bærekraftig utvikling ved Neri

Selskapets suksess er basert på erfaring og ekspertkunnskap, men også på en dypt forankret bærekraftsstrategi. Vårt mål er å møte behovene til våre kunder med kvalitet, innovative og teknisk avanserte systemer, uten å sette utviklingsmulighetene til fremtidige generasjoner i fare.

For oss betyr bærekraftig utvikling å kombinere økonomisk ytelse, miljøvern og sosialt ansvar. Vi streber etter å finne en balanse mellom økonomiske, økologiske og sosiale behov og for å sikre utviklingsmuligheter for fremtidige generasjoner.