SIKKERHET OG MILJØ

Å jobbe sikkert og beskytte helsen til våre ansatte og miljøet er en integrert del av Neris bedriftspolicy. Vi har forpliktet oss til integrert miljøvern både i planleggingen og i driften av våre produksjonsanlegg.
Dette inkluderer effektiv bruk av energi og råvarer samt minimering av utslipp og avfall. Å redusere bruken av energi er fortsatt vår prioritet. Spesielt tiltak for å redusere naturgass-, trykkluft- og strømforbruk tjener dette målet.
Arbeidssikkerhet, helse og miljø er oppsummert i vårt Neri-styringssystem. Med vår innsats har vi bevist bærekraftig suksess.