KONSTRUKSJON OG PROSJEKTERING

I dag er det ikke lenger nok å tilby kundene standardmaskiner. Brukeren forventer med rette individuelle og intelligente løsninger. Våre design- og utviklingsavdelinger fokuserer på våre prosjekter for å tilby de beste økonomiske og teknologiske løsningene.


Ved å anvende prinsippene for lean produktutvikling forbedres effektiviteten i produktutviklingsprosessene. Vi har tett integrerte prosedyrer for kontinuerlig å identifisere og eliminere overflødige trinn i produktutviklingsprosessen. Den slanke konstruksjonen gir på den ene siden et attraktivt utseende og garanterer på den andre siden funksjon, ergonomi, stivhet, spenst og holdbarhet.

Under hovedaspektet konsekvent kundeorientering ser vi på oss selv som en kompetent og pålitelig partner innen de forskjellige områdene mekanisk og anleggsteknikk. Vår høye fleksibilitet, sammen med intensiv kommunikasjon med kunder og leverandører, gjør oss i stand til å støtte våre kunder intensivt med kreative og ukonvensjonelle konsepter.