Yalın Üretim Prensibi

Verimlilik, endüstriyel üretimde önemli rol oynayan bir terimdir. Yalın Üretim, “yalın üretim” olarak tercüme edilir ve mümkün olan en yüksek verimliliği elde etmeyi amaçlayan bir yaklaşımdır. Ama tam olarak arkasında ne var? Üretimi zayıf kılan nedir ve Toyota bununla tam olarak ne ilgisi var? Bu makale bu soruları yanıtlamakta ve ayrıca yalın üretimin beraberinde getirdiği avantajları göstermektedir. 

Yalın Üretim - yalın üretim kavramı ve işlevselliği

Yalın Üretim olarak da bilinen Yalın Üretim, personel, malzeme kaynakları ve üretim süreçlerinin organizasyonu dahil olmak üzere üretim faktörlerinin maliyet ve zaman açısından verimli kullanımına dayanır. İlk olarak 1992'de ekonomik bir alışverişte tartışılan yalın üretimin tipik araçları ekip çalışması, tam zamanında yaklaşımlar, PUKÖ döngüleri (“Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al”) ve büyük ölçekte kalite yönetimidir. Konsept üç temele dayanmaktadır: 

Verimlilikte Artış 

İlk modül, mümkün olduğu kadar üretimdeki farklılık gösteren  faktörleri en aza indirmeye çalışır. Örneğin, üretim süreleri kısalır, fazla kapasiteler kısıtlanır ve stoklar azaltılır. 

 
Kaliteyi iyileştirme

İkinci sütun, artan ürün kalitesiyle ilgilidir. Bu amaçla, düzenli kalite kontrolleri, sürekli ürün geliştirme incelemesi ve tedarikçilerle çok yoğun işbirliği tavsiye edilir. Bağlantılar aracılığıyla Kaizen veya yapay zeka kullanarak kalite artışı hakkında daha fazla bilgi edinin.

Artan esneklik 

Ayrıca yüksek esnekliğe büyük önem verilmektedir. Tüm üretim sistemleri revize edilerek daha esnek hale getirilmekte, geçici kapasiteler üretime entegre edilmektedir. Yalın Üretimin ana hedeflerinden biri, örneğin redler, verimsiz taşıma yolları, belirli stoklar için bekleme süresi ve yeniden işleme ihtiyacı ile bağlantılı olarak israfı azaltmaktır. Bunun arkasındaki fikir, bu tür israfın nihayetinde müşteri için gereksiz yere pahalı bir satın alma fiyatı olan bir ürünle sonuçlanmasıdır. Kısaca: Yalın üretim, mümkün olan en yüksek kalite ile mümkün olan en düşük maliyet ve zaman harcamasını ifade eder.

Yalın Üretimin Toyota ile ne ilgisi var?

1973 yılında daha fazla verimlilik, esneklik ve kalite olarak değiştirilen kısaca TPS otomobil şirketi Toyota'nın üretim sistemi, yalın üretimin orijinal şekli olarak kabul edilir. TPS, o zamanki son derece yenilikçi yalın üretimin en önemli örneği olmaya devam ediyor. 

Yalın üretim stratejisinin avantajları nelerdir?

Özellikle, kendilerini yalın üretim fikrine adamış şirketler, daha kısa teslim sürelerinden, büyük ölçüde artırılmış üretkenlikten ve mükemmel ürün kalitesinden yararlanır. Aynı zamanda israf minimuma indirilir ve üretim hızı artar. Sonuçta tüm bu noktalar maliyet tasarrufu sağlar. 

Temizlik ve düzen için 5S

Yalın üretim ilkelerinin uygulanabilmesi ve gerçekte çalışabilmesi için üretim tesisinin düzenli ve tertipli olması gerekir. Bu duruma ulaşmak için 5S'e yöntemleri uygulanmalıdır: 

Seiri - Ayıkla

Artık ihtiyaç duyulmayan tüm nesneler, araçlar ve belgeler ayıklanır. 

 Seiton – Düzenle

Çalışma malzemeleri hassas ve ergonomik bir şekilde düzenlenir ve gerekirse etiketlenir. 

Seiso - Temizle

Yüzeyler, zeminler ve nesneler iyice temizlenir. 

Seiketsu - standardize edin

Süreçler standartlaştırılarak temizleme ve düzen kolayca kontrol edilebilir hale gelir ve gelecekte mümkün olan en hızlı şekilde yapılabilir. 

Shitsuke - öz disiplin

Geliştirilen standart prosedüre istisnasız uyulur.  Seiri, Seiton, Seiso ve Seiketsu tekrarlarlanarak özümsenir  ve doğal hayatta da yardımcı olur. 

Bu arada: Güvenlik bazen altıncı S olarak eklenir ve işyerini güvenli hale getirme söz konusu olduğunda kendi kendini açıklar niteliktedir.

Altı Sigma ve Yalın Üretim

Altı Sigma ve Yalın Üretimin aslında birbirleriyle hiçbir ilgisi yoktur - ayrı ayrı geliştirilen stratejilerdir. Bununla birlikte, genellikle birbirleriyle birleşirler ve birbirlerini iyi tamamlarlar. Altı Sigma, istatistiği içine alır ve bunları üretim süreçlerini optimize etmek için bir temel olarak kullanır, ana odak noktası ürün kalitesi ve müşteri memnuniyeti. Bir üretim tesisinde Altı Sigma mevcutsa, bu, bir milyon olası hatadan yalnızca 3.4ünün gerçekleştiği anlamına gelir. Bu nedenle, terim genellikle sıfır hata toleransı ile eşanlamlı olarak kullanılır. Bir şirket, Altı Sigma'ya göre süreç optimizasyonunu ele aldığında, genellikle sözde DMAIC döngüsünü kullanır. DMAIC Tanımlama, Ölçme, Analiz Etme, İyileştirme ve Kontrol anlamına gelir. Tüm süreçler adım adım ölçülebilir hale getirilir ve önceki ve sonraki adımlar dikkate alınarak optimize edilen mümkün olan en küçük bölümlere ayrılır.

 
Bu arada:
 Üretimlerini Altı Sigma'ya göre optimize etmemiş şirketler için hata oranı genellikle üç ila dört Sigma'dır. Bu, bir milyon olası hatadan 6210'un gerçekten meydana geldiği anlamına gelir. 

 Yalın üretimin dezavantajları var mı?

Yalın üretim şirketler için faydalı olabildiği gibi, dikkate alınması gereken bazı dezavantajları da vardır: 

Stok yok

Stoklar her zaman kısa tutulduğundan, üretim sürecinde kısa sürede meydana gelen aksaklıklar ve sorunlar önlenemeyebilir. 

Çevre kirliliği

Tam zamanında, tedarikçilerin genellikle belirli bir envanterden nispeten küçük miktarlarda teslimat yapması anlamına gelir. Sonuç olarak, emisyonların çevresel etkisi artar. 

Ürün çeşitliliğini Azaltmak 

Yalın Üretimde, ürün çeşitliliğini azaltmak  gerektiği için bazı şirketlerde sorun teşkil etmeyip,  bazılarında büyük bir sorun olabilir

Bu nedenle: Yalın üretim mi? Evet lütfen! , Süreçleri iyi analiz edip uygulamalarda dikkatli ve  gerçekçi bir şekilde ilerlemelisiniz. çok hızlı hareket etmek ters etki yaratan sonuçlar doğurabilir.