İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE

Neri sürdürülebilirliğin temel taşlarından olan insan sağlığı, iş güvenliği, çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi ve gelecek nesillere yaşanabilir güzel bir çevre bırakmayı kendine hedef edinmiştir.

Bu doğrultuda Kalite ve Çevre Yönetim sistemlerini sürekli geliştirerek, müşterilere ve sosyal paydaşlara karşı sorumluluğunu yerine getirmek için çalışmalarını ara vermeden sürdürmektedir. 

 
İş Sağlığı-Güvenliği ve Çevre Politikaları Neri Kalite Yönetimi kitapçığında belirtilmiştir, aşağıdaki hususların sağlanmasını ve sürdürülmesini taahhüt etmektedir.
 
• Çevre kirliliğine yol açacak, başta atık su olmak üzere, atıkların kaynağında azaltılarak geri kazanılmasını ve kontrollü bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamak. 
 
• Doğalgaz, basınçlı hava ve enerji tüketimini azaltmak için gerekli altyapı çalışmalarının planlanması ve uygulanması. 
 
• Üretim proseslerinde; daha az hammadde kullanımını sağlayacak, çevresel etkiyi azaltacak iyileştirmeler yapmak. 
 
Neri İş Güvenliği, Çalışma Sağlığı ve Çevre Koruma faaliyetleri yasalara uymanın ötesinde işletme politikası olarak belirlenmiş performans hedeflerimiz içerisinde yükselen bir değer olarak yerini almıştır.