İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Küreselleşen Dünya ve hızlı rekabet ortamında insan faktörü firmaların ayakta kalabilmeleri ve rekabet üstünlüğünü elde edebilmeleri için en önemli etkenlerden biri haline gelmiştir. 
Bu bilinçle  insan kaynakları departmanımız, şirket hedef ve stratejileri doğrultusunda kalifiye insan gücü işe alımını gerçekleştirmek, bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmesini sağlamak için çağdaş İnsan Kaynakları uygulamalarını yürütür.

NERİ   yetişmiş insan gücünün bir şirket için en önemli katma değer olduğunun bilincindedir ve çalışanlarının kişilik ve becerilerini kendilerinin memnuniyetini de göz önünde bulundurarak geliştirmeyi prensip edinmiştir. Kurumsal başarıya ancak bilgili, deneyimli, işini kendisine meslek edinmiş ve motivasyonu yüksek çalışanlarla ulaşılacağına inanan şirketimiz personeline sürekli yatırım yaparak, çalışan memnuniyetini en üst noktaya çıkarmayı amaçlamaktadır.

1. İŞE ALIM SÜRECİ 


Personel seçme ve yerleştirmede ana ilkemiz, açık pozisyonun gerektirdiği yetkinliklere sahip ve şirket değerlerini benimseyerek yaşatacak adaylara eşit fırsat vermektir. Bu süreç, planlanmış personel ihtiyacının karşılanması amacı ile başlar. Özellikle, Cvbank'ın sorgulanması ve daha sonra diğer veri kaynaklarının değerlendirilerek uygun görülen adayların görüşmeye davet edilmesi ile devam eder.

2. EĞİTİM VE GELİŞİM YÖNETİMİ SİSTEMİ


Hayat boyu öğrenme ve gelişerek geliştirme felsefesi ile takım arkadaşlarımızın eğitim ve gelişim ihtiyaçları, aşağıdaki kriterler doğrultusunda işe başladığı günden itibaren planlanır, gerçekleştirilir ve etkinliği takip edilir.
Bu süreçte temel hedefimiz, iş stratejilerimiz ve çalışanlarımızın gelişimi arasında açık ve sürekli bir bağ kurarak şirket ve çalışan gelişimine odaklanmak ve objektif bir performans ve gelişim değerlendirme yönetimini gerçekleştirmektir. İş ve yetkinlik hedefleri bu sistemde temel değerlendirme araçlarıdır. Hedeflendirmenin yanı sıra sistem eğitim, rotasyon gibi gelişim araçları ile entegre işletilir. Böylelikle, şirket gelişimi ve çalışan gelişimi arasında ölçülebilir bir bağ kurulması amaçlanmaktadır.

3. ÜCRET YÖNETİMİ


Her bir pozisyon için belirlenen iş değerleri ve ücret politikası esası ile adil, iş kritikliği odaklı ve rekabetçi bir baz ücret belirlenmesi için uygulama gerçekleştirilir. Baz ücret dışında yine iş değerleme sistemine bağlı olarak pozisyon için prim düzenlemesi yapılır.

4 TAKDİR TANIMA SİSTEMLERİ


Katılımlı yönetim felsefesi ile çalışanlarımızın ve takımlarımızın gelişimlerini ödüllendirmekte ve teşvik etmekteyiz.

5. ÖNERİ SİSTEMİ


Öneri sistemimiz ile çalışanlarımız tarafından verilen önerilerin değerlendirilerek çalışanlarımızın yönetime katılımının sağlanması, kalite, çevre, maliyet, iş güvenliği ve verimlilik konularında iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.