İNOVASYON

Neri – Bir İnovasyon Şirketi

Araştırma ve inovasyon;  şirketin kârlılığının artırması, sürekliliğinin sağlanması ve geleceğinin yönlenebilmesi için vazgeçilmez iki temel unsurdur. Tasarlanan ve üretilen yenilikçi ürünlerin yanı sıra iyileştirilmiş prosesler ve teknolojik üstünlük, Neri' nin ve müşterilerinin başarısında büyük katkı sahibidir. 

 


Metal işleme teknolojilerinin küresel ekonomideki önemi ve ağırlığı tartışılmayacak boyutlara ulaşan günümüzde; medikal, otomotiv, endüstriyel, üretim ve diğer birçok sektörlerdeki gelişmelerde büyük pay sahibidir ve gelecekte de olmaya devam edecektir. Neri mühendistleri sahip oldukları engin tecrübe ve şirket bünyesindeki ARGE faaliyetleri ile müşterilerine teknolojiyle şekillenen yaratıcı çözümler sunmaya ve marka değerini yurt içinde ve dışında güçlendirmeye devam etmektedir.


İnovasyon, şirketin kurulduğu zamandan beri kilit faktörü olmuştur. Başarı için tüm faaliyet alanlarını ve tüm bölümleri kapsayan geniş bir yenilikçi anlayış benimsenmiştir. İnovasyon bizim için, müşteriyi heyecanlandıran yeni ve yaratıcı çözümleri bulmak ve uygulamaktır.