EĞİTİM VE SOSYAL FAALİYETLER

Neri globalleşmenin getirdiği dinamizme uyum sağlamada İnsan faktörünün öneminin bilincinde olup bu önemin gereği olan eğitimi ön planda tutan politikaları hayata geçirmiştir.


Eğitim olanakları

Firmamız, çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimlerinin sağlanması ve performans düzeylerinin yükselmesi için gerekli eğitim paketlerini organize etmektedir.


Sosyal faaliyetler

Neri çalışanları arasındaki dostlukların pekiştirilmesi, başarılı çalışanların teşvik edilmesi, motivasyon düzeyinin yükseltilmesi amaçlarıyla, çeşitli sosyal faaliyetleri düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.