Görsiad Association President Engin Çetiner besøkte selskapet vårt i går; Han delte med oss siste status for foreningens og regionale aktiviteter. Vi utvekslet synspunkter.
Vi vil takke foreningen "GÖRSİAD" for besøket vårt.